รับมัดจำ

หมวดนี้สร้างเพื่อรับมัดจำ และตัดบัตรผ่านหน้าเวป

การรับมัดจำผ่านหน้าเวป