เตียงไม้สัก เตียง2ชั้น ตู้เสื้อผ้า ตู้หนังสือ

สินค้า/บริการ - โซฟาหลุยส์

โซฟาหลุยส์ไม้สัก

โรงงานอุดมเฟอร์นิเจอร์ผลิตโซฟาหลุยส์ ชุดรับแขกหลุยส์เพื่อส่งให้หน่วยงานทั่วประเทศ มานานกว่า 30ปี

เรารับผลิตตามรูปแบบที่ต้องการ ตามขนาดที่ต้องการ ตามสเปก หรือรวมถึงการแกะตราสัญลักษณ์องค์กรตามต้องการ 

ชุดโซฟาหลุยส์มาตรฐาน

เรามีทั้งชุดโซฟาหลุยส์มาตรฐาน และรับผลิต โซฟาหลุยส์ แกะตราสัญลักษณ์ตามต้องการ

ชุดโซฟาหลุยส์ ขนาดใหญ่

ที่โรงงานอุดมเฟอร์นิเจอร์ เราเป็นโรงงานผลิตที่มีการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม (ร.ง.) อย่างถูกต้อง รวมถึงมีใบอนุญาตค้าไม้หวงห้าม และส่งออกอย่างถูกต้อง