เตียงนอนไม้สักแท้ ขนาด 3.5ฟุต มี ลิ้นชักเก็บของ

สินค้าและบริการ จากอุดมเฟอร์นิเจอร์

เตียงนอนไม้สักแท้ ขนาด 3.5ฟุต มี ลิ้นชักเก็บของ

22 ก.พ. 2567

| 629

เตียงไม้สักแท้รุ่นสายชล มีลิ้นชักเก็บของ

เตียงนอนไม้สัก 3.5ฟุต รุ่นสายชล เป็น เป็นเตียงรุ่นเรียบๆๆ ที่นิยม

 

เตียงนอนเพิ่มลิ้นชัก การเพิ่มลิ้นชักใต้เตียงมีประโยชน์มากมาย อย่างน้องพวกผ้าปูเตียง ก็มีที่เก็บที่แน่นอน ทำให้หาของง่าย และจัดห้องได้เป็นระเบียบมากขึ้น ลิ้นชักยังช่วยกันฝุ่นใต้เตียง เตียงไม้สักแท้ รุ่น สายชลแบบมีลิ้นชักสั่งผลิตได้ทั้งแบบมีลิ้นชัก 2 ด้าน และ แบบ มี ลิ้นชักด้านเดียว มีลิ้นขัก 3 ใบ (1ด้าน) ราคา 21,000บาท มีลิ้นชัก 6 ใบ (2ด้าน) ราคา 30,000บาท จะจัดห้องแบบไหน ก็ลงตัวค่ะ ^^

 

เตียงนอนเพิ่มลิ้นชัก การเพิ่มลิ้นชักใต้เตียงมีประโยชน์มากมาย อย่างน้องพวกผ้าปูเตียง ก็มีที่เก็บที่แน่นอน ทำให้หาของง่าย และจัดห้องได้เป็นระเบียบมากขึ้น ลิ้นชักยังช่วยกันฝุ่นใต้เตียง เตียงไม้สักแท้ รุ่น สายชลแบบมีลิ้นชักสั่งผลิตได้ทั้งแบบมีลิ้นชัก 2 ด้าน และ แบบ มี ลิ้นชักด้านเดียว

 

เตียงนอนมีลิ้นชัก

เตียงนอน 3.5ฟุต แบบมีลิ้นชักด้านเดียว 3ใบ ราคา 21,000บาท

เตียงสองชั้น ไม้สักแท้

มีลิ้นชัก 6 ใบ (2ด้าน) ราคา 30,000บาท จะจัดห้องแบบไหน ก็ลงตัวค่ะ ^^

 

บทความที่เกี่ยวข้อง